Generalforsamling

Mandag d. 29. juni kl. 19.00 afholdes der generalforsamling i Enhedslisten Mariagerfjord. Generalforsamlingen holdes på Hobro medborgerhus, Skibsgade 26, Hobro.

Forslag til dagsorden for generalforsamlingen:

Navnerunde – hvem er vi?

Oplæg og debat v. folketingsmedlem Peder Hvelplund

Generalforsamling – dagsorden iflg. vedtægterne

1. Valg af dirigent og referent.

2. Afdelingsbestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.

5. Budget for det kommende år.

6. Valg af kontaktperson, kasserer og øvrig afdelingsbestyrelse.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.