Der skal spares. Læserbrev af Malene Ingwersen

MFK har givet borgerne en meget kort høringsfrit vedr. forårs SFO, lukning af juniorklubber, nedskæringer på personalet i daginstitutionerne, men ansættelse af flere ledere på ældreområdet.

Enhedslisten siger nej til økonomiaftale i KL’s bestyrelse

Enhedslistens udgangspunkt for kommunernes forhandlinger med regeringen om kommunernes økonomi i 2021 var, at der skulle ske et løft af velfærden efter mange års nedskæringer og forringelser, ske er brud med budgetlovens sanktionsregime over for kommunerne og satses massivt på den grønne omstilling.