Handicapområdet

Omgørelsesprocenter på 43% på børnehandicap området og 28% for voksen handicap området i Mariagerfjord
Retssikkerheden hænger i laser.
Mange børn, unge og voksne med handicap får enten ikke den hjælp, de har krav på efter lovgivningen, eller får den voldsomt forsinket. Der skal der rettes op på retssikkerheden for mennesker med handicap.
Vi har som samfund en forpligtelse til at sikre lige muligheder for mennesker med handicap. Det lever vi ikke op til i dag.