Nej til budgettet.

Enhedslisten stemmer nej til budgettet

-men faktisk stemmer vi mest nej til økonomiaftalen, budgetloven og anlæg- og servicelofter.

Først tak til mine byrådskolleger for en rimelig proces og en anerkendelse af, at opgaven vi blev stillet var umulig og vi har løst den efter bedste evne.

Når jeg siger vi, selvom Enhedslisten ikke er med i den endelige godkendelse af budgettet, er det fordi Enhedslisten selvfølgelig har været med i hele processen og har forsøgt at påvirke den mest muligt.

Grunden til at Enhedslisten stemmer nej er ikke at finde i Mariagerfjord byråd. Den findes derimod på Christiansborg og i Kommunernes Landsforening (KL).

Regeringen og KLs årlige økonomiaftale er nemlig igen i år faldet sølle ud.

Denne gang er forskellen at alle i baglandet, på tværs af kommuner, kommunestørrelser, hverv og partier, gav KLs forhandlere mandat til at stemme NEJ til aftalen. Hellere ingen aftale end en dårlig aftale.

Undtagelsen var to enlige konservative, der mente at regeringen ved bedst.

På trods af dette massive mandat fra baglandet, valgte KLs forhandlere at acceptere en dårlig aftale, der ikke dækker kommunernes udgifter. Og KLs bestyrelse stemte overraskende for aftalen. Alle stemte ja undtagen Per Clausen fra Enhedslisten og de Konservative som her stemte blankt.

Konsekvenserne af den dårlige økonomiaftale er, at der skal spares rigtig mange steder.

Det er især de forebyggende tiltag der vil blive sparet væk og det bliver dyrt på længere sigt, det ved vi jo af erfaring.

I Mariagerfjord er skruen generelt strammet på det specialiserede socialområde. Derudover skal skolerne spare og anlæg udskydes. Der vil bl.a. blive sparet på sprogundervisning, musikterapi og medarbejder-motion.

Det kommunale selvstyre er under pres. Vi kan ikke give tilskud i det omfang vi ønsker eller realistisk debattere nye tiltag fx Mariagerfjord om skal have en tilgængeligheds medarbejder eller en pårørende konsulent. Politikken og muligheden for visioner forsvinder og vi ender bare med at være et ekstra forvaltningslag.

Jeg både tror og håber at et kommunalt oprør er på trapperne og at vi, i byrådene og regionerne, siger fra over for de urimelige præmisser vi skal arbejde under.

Vi repræsenterer borgerne og står for langt det meste af den borgernære service og derfor må vi sikre bedre forhold for os alle.

Malene Ingwersen

Byrådsmedlem, Enhedslisten Mariagerfjord.