KANDIDATER TIL KOMMUNALVALGET ’21

Enhedslisten Mariagerfjord stiller med følgende kandidater til kommunalvalget 2021:

Spidskandidat, Malene Ingwersen

Klima, social ansvarlighed og lighed, herunder arbejdsmarkedspolitik, sagsbehandling, feminisme og udlændingepolitik er mit hoved fokus.

Jeg har altid interesseret mig for politik, men er forholdsvist nyt medlem i Enhedslisten, som jeg dog altid har betragtet som “mit parti”. Som ung var jeg en årrække passivt medlem i Internationale Socialister, Odense. Jeg har løbende lavet forskelligt råds- og bestyrelsesarbejde. Blandt andet i bestyrelsen for Fåborg dagpleje, Studierådet på mit gymnasie og rådsarbejde i Ungdomshyblerne i Vollsmose.

Jeg er 45 år og arbejder som skolelærer og bruger  derudover tid på at støtte mit yngste barn i undervisningen. Jeg bor, med mine to drenge, i Hobro som jeg flyttede til i 2006. Oprindeligt er jeg fra Odense og det var en mulighed for at starte en Rollespilsefterskole der lokkede mig til Hobro.

Jeg vil arbejde på bæredygtighed i alle dens udgaver, for et mere sammenhængende samfund, hvor ressoucer er andet end kapital.

Per Værum Mikkelsen

NÅR Enhedslisten Mariagerfjord bliver valgt ind i Mariagerfjord Byråd, ved kommunalvalget den

16. november – og forøvrigt for første gang i historien, er der mange ting vi vil tage fat på og forsøge at ændre på.

Som noget af det første, vil vi selvfølgelig pege på en anden borgmester end Mogens Jespersen – han har sgu ikke, set med vores briller, været god for vores kommune.

En af vores andre mærkesager, er at forsøge at skabe mere åbenhed og gennemsigtighed i byrådets måde at arbejde på og dermed øge vores lokale demokrati. Vi vil f.eks. gerne indføre borgerforslag, live-streamning af byråd- og udvalgmøderne samt åben mulighed for, at afholde nogle af møderne ude i lokalområderne.

Vi vil også være med til at øge fokus på den demografiske udvikling i kommunen og således blive bedre rustet til at imødekomme f.eks. voksende børnetal, voksende ældregruppe e.c.t. og således, at vi kan være i god tid med at få ansat det antal uddannede personale, til at varetage den nødvendige og på alle måder fagligt værdige indsats for omtalte grupper.

Vi vil også være meget opmærksom på vores miljø og bæredygtige tiltag i kommunen. Vi har, i indeværende valgkamp, forsøgt at få en viden om vores fjords miljømæssige tilstand ved gentagne gange at kontakte kommunes afdeling for Teknik og Miljø. Dette er endnu ikke lykkes – en af medarbejderne udtalte (off the record): “uha, det er et sprængfarligt emne”. Alene dette, vidner om, at der ligger en hund begravet og at at netop fjorden kunne tåle et miljømæssigt eftersyn.

Vi bliver også nødt til, at have øget fokus på bæredygtig energi og vil gerne være med til, at finde de nødvendige og bedst egnede områder til f.eks. solceller, vindmøller o.s.v. Men selvfølgelig med størst mulige hensynstagen til alle indvolverede parter.

Der bliver givetvis masser af andre områder, som vi kommer til at forholde os til, når først vores spidskandidat Malene Ingwersen finder sin plads i byrådet, men jeg er overbevidst om, at både Malene og Enhedslisten Mariagerfjords kommunale baggrundsgruppe har hjertet det rette sted.

Mit navn er Karen Reiths.

Jeg er interesseret i miljøet, naturen og den grønne omstilling. Den grønne omstilling skal dog ikke opfattes som en svøbe, men som en måde at kunne give et bedre Danmark videre til de næste generationer.

Dyrevelfærd og sund kost har i mange år optaget mig meget og det er bl.a. derfor jeg har siddet i bestyrelsen i Dronningborg kogræsser – og naturpleje forening i ca. 15 år. Jeg har været ansvarlig for at udbrede kendskabet til dyrevelfærd og lokalt produceret smagfuldt kød igennem hjemmesiden og på de sociale medier.

Jeg er læreruddannet og har i mange år arbejdet indenfor  da, var jeg nogle år specialundervisningen.Inden da var jeg nogle år i udlandet. Jeg er nu pensioneret og bor i Stenstrup mellem Vebbestrup og Rostrup. Jeg har et par jagthunde, som jeg går til træning med. Derudover er jeg delvist selvforsynende med frugt, grønt, æg og kød fra fritgående høns.

Igennem min uddannelse til lærer, en bachelor i literatur og lærergerningen brænder jeg for sprog og skoleområdet og børns trivsel. Tidligere sad jeg i 4 år i bestyrelsen på Randers Lilleskole. Jeg har desuden været plejeforælder er og  lige nu mentor for en universitetsstuderende. I Arden har jeg også lavet frivilligt arbejde indenfor Dansk Røde Kors.

Da jeg selv er gået på pension, er ældreområdet også blevet vigtigt for mig. Jeg har fokus på muligheden for et godt seniorliv, hvor der på ældreområdet skal skabes tid til nærvær. Jeg har oplevet ældre som er bekymret for at komme på plejehjem og i andre tilfælde, hvor aflastningen har været utrolig mangelfuld. Jeg vil gerne arbejde for at ældre får et godt seniorliv.

Annette Rasmussen

Mine mærkesager er klima og dyrevelfærd.

Jeg er uddannet lærer og senere videreuddannet tale/læse pædagog. Har senere haft eget firma. Derefter rengøring på biblioteket og vikar i socialpsykiatrien.

Jeg har en terapeutisk grunduddannelse fra Bodynamic og er uddannet astrolog.

Janne Toft-Lind 50 år, Hobro.

Jeg er mor til 2 voksne kvinder, næstformand for Jobcentrets Ofre, Næstehjælper og medlem af Enhedslistens Hovedbestyrelse.

Jeg er fornyligt, oktober sidste år, flyttet her til Mariagerfjord, for at være tættere på både min datter og min kæreste. En beslutning der har været længe undervejs og som har vist sig at være den bedste jeg har taget i årtier.

Jeg vil meget gerne stille mig til rådighed i mit nye område.

Mine lokal politiske mærkesager:

Jobcenteret skal enten lukkes eller reformeres. Syge skal ikke på jobcenteret og skal vi have et jobcenter så skal de påtage sig egentlig arbejdsformidling og ikke endeløse ulønnede praktiker. Det er ikke jobcenterets opgave at fodre arbejdsgivere med gratis arbejdskraft – hvorfor ansætte når man kan få arbejdskraften gratis?

Handicapområdet skal løftes. Alt for mange får enten ikke den hjælp de har brug for eller får den alt for sent.

Det skal være muligt at få visse nødvendige hjælpemidler udleveret straks efter visitation og uden egentlig sagsbehandling.

Medlemsinddragelse er et nøgleord for mig og jeg forpligter mig derfor til at arbejde efter det grundlag medlemmerne giver mig at arbejde efter. Hvis jeg bliver valgt påtager jeg mig selvfølgelig de opgaver det, når vi skal konstituere os, viser sig mest hensigtsmæssigt jeg får. Jeg arbejder samvittighedsfuldt og engageret med opgaverne med støtte fra bestyrelsen og det valggrundlag der er vedtaget på afdelingens Generalforsamling.

Enhedslisten er medlemsbåret.

– Jeg er ikke bange for at sætte mig ind i eller kaste mig over nye opgaver.