Fællesskabet sejrer

Per Clausens 1. maj tale

Her nogle dele af Per Clausens, 1. Maj tale, 2018, i Biens Have I Hobro. Per Clausen er medlem af Aalborg byråd og medlem af KL’s bestyrelse for Enhedslisten.

De seneste uger har vist, hvilken styrke vi har, når vi står sammen. De offentligt ansattes kamp for en overenskomst, som giver dem rimelige forhold og sikrer kvalitet i den offentlige sektor, har været imponerende. Demonstrationer, aktioner, fælles tillidsrepræsentantmøde har lagt et massivt pres på arbejdsgiverne. Resultatet er da også blevet langt bedre, end det arbejdsgiverne drømte om.

I Enhedslisten har vi ikke været i tvivl. Vi har støttet de offentligt ansatte og vores medlemmer har været aktive i de aktiviteter, der har været. I KL stemte jeg nej til lockouten. Jeg stemte nej til KL’s krav til overenskomsterne, som indeholdt en lang række angreb på medarbejderne (seniordage, arbejdstid, forhandlingsret m.v.). Resultatet kan jeg godt stemme ja til. KL kom nemlig ikke igennem med er eneste af sine krav – med undtagelse af afskaffelsen af nogen urimelige privilegier til chefer ansat på åremål.

Selvom der er mange gode elementer i forliget, er der også tidsler. Det er rigtig ærgerligt, at lærerne ikke fik en arbejdstidsaftale, men må nøjes med en proces, der kan føre frem til, at de får en. Det er lærerne, som afgør, om de vil acceptere resultatet. Jeg kan til gengæld love, at jeg i KL’s bestyrelse og alle Enhedslistens medlemmer i kommunalbestyrelserne vil fortsætte vores kamp for en arbejdstidsaftale for lærerne.

Den styrke og det fællesskab, der er opbygget i kampen om de offentlige overenskomster, får vi brug for i fremtiden. Den første opgave bliver kampen om den kommunale og regionale økonomi. Vi har brug for aktivitet og fællesskab for at lægge pres på forhandlingerne mellem KL, Danske Regioner og Finansministeriet. Vi har gjort det før. Vi fik næsten afskaffet omprioriteringsbidraget. Vi har fået afskaffet kravet om årlige produktivitetsstigninger på 2 procent på sygehusene. Nu er tiden inde til at få et reelt løft i kommunernes og regionernes økonomi efter mange års forringelser.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. 31 67 50 08