Generalforsamling i Enhedslisten Mariagerfjord

Enhedslisten Mariagerfjord holdt generalforsamling 14. marts 2021, hvor vi godkendte arbejdsplanen og valgte kandidater til kommunalvalget: 1. Malene Ingwersen, 2. Per Værum Mikkelsen, 3. Karen Reiths, 4. Anette Rasmussen, 5. Janne Toft-Lind.
Vi stiller med et stærkt hold og er klar til at sikre os indflydelse i kommunen og plads i byrådet til efteråret
Generalforsamlingen gav dispensation for dobbeltmandat til Malene Ingwersen, da hun også i år er folketingskandidat og deltager i Enhedslistens urafstemning om folketingskandidater.
Vi valgte også en “halvny” bestyrelse: Ole Sentius, Malene Ingwersen, Per Værum Mikkelsen, Egon Christensen og Janne Toft-Lind blev genvalgt, og Karen Reiths blev suppleant.
Per Værum Mikkelsen er forsat kasserer, Rasmus Falck Østergaard er forsat revisor, og
Janne Toft-Lind er forsat kontaktperson.
Delegerede til årsmødet blev Malene Ingwersen og Janne Toft-Lind, Ole Sentius er suppleant.
Alle valg var fredsvalg.
Vi glæder os til de opgaver der ligger foran os 🙂