Der skal spares. Læserbrev af Malene Ingwersen


Af Malene Ingwersen (Ø) Byrådskandidat Mariagerfjord

Kommunens budget for de næste 4 år

Nu har man fra byrådet sendt budgettet til høring. Som borger i Mariagerfjord Kommune får du 8 dage til at læse de 45 sider, sætte dig ind i det, mobilisere en eventuel modstand og udfærdige dit høringssvar.
Personligt synes jeg fristen er for kort.

Der er blandt andet bebudet forårs-SFO…altid spændende når man opfinder nye ord. Ordet lader til at dække over en spareøvelse, hvor forældre til førskolebørn betaler fuld børnehavepris og får SFO normering plus 50%.

Man har desuden valgt at spare nogle småpenge ved at lukke kommunens sidste juniorklubber, stort set med den begrundelse at ingen andre børn i 4.-6. kl. i kommunen får et sådant tilbud. Nej, for de andre klubber har man allerede lukket. Der er med andre ord ikke noget alternativ for de børn som ikke ønsker at gå til sport eller anden fast aktivitet. De børn der bare gerne vil være i et fællesskab, uden at skulle præstere er der ikke noget tilbud til.

I stedet for at overlade børnene i denne aldersgruppe til deres skærme og skære de sidste klubber væk, mener jeg man burde reetablere de tilbud man tidligere har haft til dem.

I budgettet vælger man også at spare varme hænder på bo-støtte området.

Til gengæld vil man på ældreområdet bruge 3 millioner om året på mellemledere. Ikke på flere kolleger til SOSU’erne, men på mere ledelse!
I øvrigt skal det da lige nævnes at den besparelse man tidligere har brugt som argument for at sammenlægge de 5 børnehaver i Hadsund, nu ikke længere er at finde i budgettet.

Man undrer sig.